Besalu

besalu

Besalu

En gang hovedstad i et uavhengig område. En vakker liten middelalderby, og den fantastiske stenbroen er godt kjent.
Her finnes festivaler, gamle tradisjoner og et gastronomisk kjøkken.

Tips:

Spasere over den vakre broen.